Guru

Guru Strotam Mantra

Guru Strotam

Source: Vmission, 12.07.2014 Transliteration, Word-Meanings and Translation by Swami Atmananda   Akhand-Mandalakaram vyaptam yena characharam. Tatpadam darshitam yena tasmai Shri Gurave Namah. Agyan timir-andhasya Gyananjan Shalakaya. Chakshur-oonmeelitam yena tasmai Shri Gurave Namah. Gurur-Brahma Gurur-Vishnu Gurur-Devo Maheshwarah. Guru-sakshat Para-Brahma tasmai Shri Gurave Namah. Sthavaram jangamam vyaptam yat kinchit sacharacharam. Tatpadam darshitam yena tasmai Shri Gurave Namah. […]